Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Mgr. Gabriela Petrovičová
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Zuzana Augustiniová
Sekretariát

Osobný úrad

JUDr. Ivana Salinková
vedúci osobného úradu
Mgr. Izabela Kamenská
štatistik
Mgr. Lucia Bečárová
kontrola
Mgr. Anna Labudíková
personalistika, mzdy
Ing. Vladimír Hančinský
Informatik
Mgr. Mária Lachká
kontrola
Ing. Katarína Labová
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Jarmila Rajnincová
vedúci odboru
Mgr. Anna Turanová
metodik pre MŠ, ZUŠ
Mgr. Tatiana Križanová
metodik pre ZŠ
Ing. Gabriela Hrušovská
metodik pre SŠ
PhDr. Mária Izraelová
metodik pre SŠ, nostrifikácie
PaedDr. Viera Pobiecka
metodik pre špeciálne školy a ŠZ
Mgr. Marta Sršňová
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Mgr. Tibor Bélik
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže

Odbor ekonomiky

Ing. Jana Olešáková
vedúca odboru
Mgr. Gabriela Gajdošová
rozpočet, analýzy
Mgr. Alena Mazánová
rozpočet, analýzy
Ing. Miroslav Jurčo
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Vlnková
rozpočet vlastného úradu
Ing. Iveta Karasová
metodik účtovníctva
Ing. Eva Porubanová
správa vnútornej prevádzky
Mgr. Beata Šatková
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Katarína Nachtmannová
investičná činnosť, VO
Mgr. Andrea Kasperová
rozpočet, analýzy