Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Testovanie

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov piateho ročníka (Testovanie 5) a deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9).