Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne

Hviezdoslavova 140/3

911 01 Trenčín

Úradné hodiny:

Pondelok:   08:00 - 14:00
Utorok:       08:00 - 14:00
Streda:       08:00 - 15:00
Štvrtok:       08:00 - 14:00
Piatok:        08:00 - 14:00

Úradné hodiny pre nostrifikácie:

Prekladanie žiadostí o nostrifikáciu dokladov o vzdelaní bude v mesiacoch júl-august možné len po telefonickom dohovore.

Pred návštevou RUŠS V Trenčíne ohľadom uznania dokladov o vzdelaní nás, prosím, vždy kontaktujte na telefónnom čísle 0918 844 589 alebo na emailovej adrese maria.izraelova@russ-tn.sk.

 

Od 01.04.2024 dochádza ku zmene vo výške správnych poplatkov za vybavenie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní:

  • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 7 EUR.
  • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 40 EUR.
IČO: 54130450

Mail: 
russtn@russ-tn.sk 

Dátum vzniku: 1. 1. 2022

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Mgr. Gabriela Petrovičová
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Zuzana Augustiniová
Sekretariát

Osobný úrad

JUDr. Ivana Salinková
vedúci osobného úradu
Mgr. Izabela Kamenská
štatistik
Mgr. Lucia Bečárová
kontrola
Ing. Vladimír Hančinský
Informatik
Mgr. Mária Lachká
kontrola
Ing. Katarína Labová
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Jarmila Rajnincová
vedúci odboru
Mgr. Anna Turanová
metodik pre MŠ, ZUŠ
Mgr. Tatiana Križanová
metodik pre ZŠ
Ing. Gabriela Hrušovská
metodik pre SŠ
PhDr. Mária Izraelová
metodik pre SŠ, nostrifikácie
PaedDr. Viera Pobiecka
metodik pre špeciálne školy a ŠZ
Mgr. Marta Sršňová
metodik pre ŠJ a ostatné ŠZ
Mgr. Tibor Bélik
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže

Odbor ekonomiky

Ing. Jana Olešáková
vedúca odboru
Mgr. Gabriela Gajdošová
rozpočet, analýzy
Mgr. Alena Mazánová
rozpočet, analýzy
Ing. Miroslav Jurčo
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Vlnková
rozpočet vlastného úradu
Ing. Iveta Karasová
metodik účtovníctva
Mgr. Beata Šatková
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Katarína Nachtmannová
správa vnútornej prevádzky
Mgr. Andrea Kasperová
rozpočet, analýzy
Bc. Emília Cibulková
investičná činnosť, VO