Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Testovanie 9

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Z
účastniť sa ho môžu aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

 

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 14. - 30. november 2022.

 

Termín testovania  - 22. marec 2023     

 

Náhradný termín testovania – 4. apríl 2023  v  Základnej škole, Bezručova 6, Trenčín

 

Bližšie informácie budú zverejnené na web sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže https://www2.nucem.sk/