Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Popis prijatých bezpečnostných opatrení podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako "GDPR")

Bezpečnostné opatrenia (pdf, 1.2 MB)