Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica prijme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie v MŠ a učiteľa/učiteľku pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova + iné ..

INZERÁT Pov. Tep. PB (pdf, 211 kB)