Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základná škola s materskou školou Brvnište voľné pracovné miesto učiteľka ZŠ-SJL