Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

SADZOBNÍK úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.