Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Mesto Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, Námestie SNP 2, Trenčín,