Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová