Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Vyhlásenie výberového konania, mesto Dubnica nad Váhpm v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom