Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Uchádzam sa o prácu učiteľky anglického jazyka na ZŠ

Uchádzam sa o prácu učiteľky anglického jazyka na ZŠ v okrese Ilava. Prax mám 5 rokov ako učiteľka anglického jazyka, občianskej výchovy, techniky a výtvarnej výchovy na II. stupni základnej školy. Na základnej škole som bola triednou učiteľkou 4 roky. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, odbor: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a ukončené Doplňujúce pedagogické štúdium. Som ochotná sa prispôsobiť požiadavkám školy a v prípade potreby som ochotná odučiť aj iné predmety. Možný nástup od 22. 08. 2022.

Kontakt: +421908115629, email: denisapolakovicova@gmail.com