Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“), ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku.

Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2022.

 

Žiadosť sa podáva na Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne do 30. novembra 2022.

 

Externé testovanie sa uskutoční v dňoch 22. marca – 24. marca 2023, miesto konania externého testovania oznámi žiadateľovi RÚŠS v Trenčíne do 31.1.2023.

 

Ak žiadateľ vykoná externé testovanie neúspešne, môže podať žiadosť o externé testovanie v opravnom termíne, a to do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie. Termín a miesto konania v opravnom termíne sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle RÚŠS v Trenčíne.

Miesto konania externého testovania v opravnom termíne určí RÚŠS v Trenčíne.